Categorie: Algemeen

De begeleiding van de student vindt plaats vanuit de opleiding, de zorginstelling en Yomema. Zo dient de student begeleid te worden op stage, school en werk binnen de gehele context van integratie, welzijn en welbevinden.

Binnen het wonen – leren – werken concept zijn er verschillende begeleiders actief.
Zo zijn er binnen Avans+ de volgende begeleiders:
– De docent (geeft de theoretische lessen)
– De mentor (begeleidt de student gedurende het schoolproces)
– De stagedocent (begeleidt en beoordeeld de stage)
– PL docent (professioneel leiderschap – vanaf jaar 2)

Zo zijn er binnen de zorginstelling de volgende begeleiders:
– De projectleider (begeleidt de student(en) binnen het gehele wonen – leren – werken concept)
– De stagebegeleider (begeleidt de student tijdens het stageproces)

Zo is er binnen Yomema de volgende begeleider:
– De projectleider (begeleidt de student met betrekking tot randvoorwaarden rondom het studietraject te faciliteren. Denk hierbij aan: welzijn & welbevinden, vragen m.b.t. verblijf in Nederland, huisvesting, studie, stage en werk, vakbekwaamheidsprocedure, calamiteiten, etc.)

De ervaring leert dat de Indonesische studenten meer begeleiding vragen op het gebied van taal, cultuur en het Nederlandse zorgstelsel. Zo zijn onderwerpen als ‘persoonsgerichte en belevingsgerichte zorg en ‘zelfredzaamheid en eigen regie’ nieuw. Daarnaast moeten de studenten ook wennen aan de directheid in Nederland, en moeten zij leren assertief te zijn/assertiever te worden. Maar ook metacognitie of het “leren leren” is een punt van aandacht. Denk hierbij aan zaken zoals: reflecteren, leerdoelen concretiseren, feedback geven en ontvangen, organiseren en plannen, etc. Uiteindelijk zijn dit zaken die vaak ook bij Nederlandse studenten nog ontwikkeling vragen.

Categories: