Statement Yomema met betrekking tot de media aandacht

Naar aanleiding van de uitzending van 1Vandaag op 25 oktober  over Indonesische verpleegkundigen geeft Yomema een reactie.

Hieronder het volledige statement naar aanleiding van de uitzending van 1Vandaag.

In 1Vandaag wordt een student geïnterviewd die deel heeft genomen aan het pilottraject voor Indonesische verpleegkundigen die een HBO studie aan de Avans Hogeschool  volgen waaraan ook een betaalde stage is verbonden. De uitzending roept het beeld op van een commerciële constructie om zorgwerkers vanuit Indonesië naar Nederland te halen middels een “wurgcontract”.  De studenten zouden onder valse voorwendselen naar Nederland zijn overgebracht en talloze beloften zouden niet worden nagekomen.

Yomema neemt ferm afstand van deze ongegronde beschuldigingen. Yomema en Avans geven de studenten vanaf de eerste interesse een eerlijk en volledig beeld schetst van dit unieke studieprogramma, de vergoedingen en de voorwaarden. Het klopt dat een klein deel van de 200 studenten die deelnemen kennelijk andere verwachtingen had. Yomema betreurt dat maar wijst erop dat het overgrote deel van de studenten wel positief is over het studietraject.  Yomema zal zich samen met haar partners daarvoor blijven inzetten.

Samenwerking publieke en private sector

Het “woon-leer-werk” traject is tot stand gekomen na een lang proces tussen publieke en private partijen die twee doelen delen: de Indonesische gezondheidszorg naar een hoger niveau te brengen en tegelijkertijd een (tijdelijke) oplossing te bieden voor de aanhoudend grote en groeiende vraag naar zorgmedewerkers in Nederland. De Hbo-opleiding voor Indonesische verpleegkundigen is een van de vele kansrijke initiatieven die hieraan kan bijdragen.

Zonder afgeronde Hbo-opleiding krijgen verpleegkundigen van buiten de EU geen BIG-registratie en mogen zij niet in die hoedanigheid werken. Naast een theoretisch deel lopen de studenten stage bij een zorginstelling. Deze is erop ingericht om praktisch vaardigheden te verwerven in de Nederlandse gezondheidszorg, de behoeften van patiënten te  onderkennen, en hun taal verder te verbeteren. Slagen zij voor deze Bachelor of Nursing dan kunnen zij hier als volwaardige verpleegkundige aan de slag. Al zullen sommige ervoor kunnen kiezen terug te keren naar Indonesië om hun nieuw opgedane ervaring en kennis daar in de praktijk te brengen.

Geen kosten

Uniek ten opzichte van andere studietrajecten voor buitenlandse studenten is dat deze zorgstudenten geen kosten verschuldigd zijn voor zowel het voortraject in Indonesië als het volgen van de vierjarige bachelor opleiding. Sterker, ook hun huisvesting en inrichting wordt geregeld in samenspraak met de zorgorganisatie. Hiervoor is de verhuis en huisvestingsvergoeding aangewend. Dit alles is mogelijk gemaakt door zorgaanbieders die stages aanbieden waarin het leren en de bijbaan van maximaal 16 uur wordt gefacilieerd. Met dit gecombineerde salaris bestaande uit de studiebeurs en het salaris verdienen de studenten ongeveer €2.500,- bruto per maand.

Geen “boete”

Yomema erkent dat de eerste groep studenten een overeenkomst heeft getekend waarin hen een terugbetalingsverplichting in het vooruitzicht werd gesteld als zij voortijdig zouden afhaken. Immers met het kosteloos aanbieden van een zes maanden durende vooropleiding zijn investeringen gemoeid. Deze boete als “stok achter de deur” is opgesteld in samenspraak met het Ministerie van Gezondheid te Indonesië.

Als eerste merkt Yomema op dat de studenten hier in hun eigen taal goed van op de hoogte zijn gesteld zoals ook uit het contract blijkt. Niemand heeft hen gedwongen om deel te nemen aan een gratis traject met een vooraf inzichtelijk contract.

Intensieve begeleiding

De pilot studenten worden tijdens de opleiding intensief begeleid om ervoor te zorgen dat de kans op slagen zo groot mogelijk is. Zoals bij elke bacheloropleiding blijkt ook bij deze opleiding dat niet alle studenten in het eerste jaar in staat zijn aan de opleidingseisen te voldoen. Zij moeten dan helaas hun opleiding beëindigen conform wet en regelgeving van de IND. Dat is voor deze studenten erg vervelend en heeft veel impact. Zeker voor deze groep, omdat dit betekent dat zij terug moeten keren naar Indonesië. Wij kunnen ons goed voorstellen dat deze studenten met gemengde gevoelens terugkijken op hun tijd in Nederland. Dat betreuren wij ten zeerste. Zo ook het feit dat 4 van de 200 studenten hun frustratie uiten via de media.

Dit pilot studietraject is nieuw en uniek. Het eerste jaar was voor de pilot studenten, maar zeker ook voor de samenwerkende partijen, een jaar van leren en ontdekken. We hebben, zoals gezegd, veel tijd en energie gestoken in de opzet ervan. De begeleiding door de stagebedrijven voldoet aan de normen van het hbo-curriculum. Gedurende het eerste jaar merkten we dat sommige zaken voor verbetering vatbaar waren, en dat hebben we opgepakt en verbeterd. We houden ons aan wet- en regelgeving en hebben alle vertrouwen in de continuering van dit project.

De aankomende tijd zal Yomema in een rapport puntsgewijs alle aantijgingen vanuit de media weerleggen met bewijsmateriaal waarin wordt aangetoond dit studieproject vanuit een nobel streven voor alle partijen wordt uitgevoerd.

Mr. Bart Maes

Yomema benadrukt dat de communicatie van de heer Maas om aan een concurrent zijn aandelen te verkopen op persoonlijke titel geschiedde en dat zij daar geen enkele wetenschap over had. Zij distantieert zich van het beeld dat de heer Maes over het traject schetste dat ver bezijden de waarheid en intenties is. Door duidelijke verschillen van inzicht is in januari 2022 alle samenwerking met hem beëindigd.

Wonen – Leren – Werken

Yomema geeft Indonesische verpleegkundigen een kans op een internationaal studietraject in Nederland. Dit doet Yomema op basis van een samenwerking met het ministerie van gezondheid in Indonesië. Yomema is dé organisatie die voor alle betrokken partijen dit capacity builing project faciliteert.

Capacity building

Het primaire doel van Yomema, als onderdeel van het capacity building project, is om een internationaal geschoolde verpleegkundige student “terug te geven” aan de Indonesische maatschappij.

Dit project wordt vormgegeven vanuit een “Tripple Win” perspectief. Ten eerste de student uit Indonesië, die wordt geschoold als HBO verpleegkundige in Nederland waarmee hij internationale competenties verwerft. Ten tweede de zorginstelling in Nederland die gedurende 4 jaar als stage instelling fungeert. Daarnaast heeft de zorgorganisatie profijt van de student, omdat deze – naast de studie – ook een bijbaantje mag hebben. Gedurende deze periode kan de reeds afgestudeerde verpleegkundige student uit Indonesië de zorginstelling ondersteunen tijdens de werkzaamheden als VIG-er of verpleegkundige. Kortom, de zorginstelling investeert in extra personeel op de werkvloer en in culturele diversiteit binnen de teams wat een verrijking kan zijn voor de organisatie.

Als laatste verkrijgt de Indonesische maatschappij, na terugkeer van de student, een internationaal geschoolde zorgprofessional. Binnen dorpen in Indonesië waar zorg nodig en noodzakelijk is, kan deze zorgprofessional ondersteunen.

In samenwerking met Avans+ selecteert Yomema verpleegkundige studenten in Indonesië en volgt een voorbereidingstraject van 24 weken gericht op Nederlandse taal (B1) en interculturele competenties. Zodra dit traject positief is afgesloten, vliegen de studenten naar Nederland. Hier gaan zij een 4-jarige voltijdsstudie Bachelor of Nursing volgen gefaciliteerd door Avans+. Yomema organiseert voor de studenten het stageadres in Nederland. Naast de studie en stage mogen de studenten ook een bijbaantje uitvoeren. Dit wordt doorgaans binnen dezelfde zorginstelling uitgevoerd om het leereffect te vergroten, waarbij het bedoeling is dat de studenten gedurende het eerste jaar op VIG niveau zelfstandig gaan functioneren.

Bent u geïnteresseerd in dit mooie project en wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons! Dit kan telefonisch of via ons contact formulier.

Yomema concept

Wonen | Leren | Werken

SELECTIE

Aan de hand van een uitgebreid netwerk selecteert Yomema geschikte studenten voor het studietraject in Nederland.

MATCHEN

Yomema zorgt ervoor dat studenten voldoende passen binnen de organisatie. Kwaliteit wordt gegarandeerd op basis van het talentprofiel!

OPLEIDEN

Studenten krijgen alvorens zij naar Nederland komen een Nederlandse taal- en cultuurcursus. Vervolgens lopen zij stage binnen een zorginstelling, wat een belangrijk onderdeel uitmaakt van de fulltime Bachelor of Nursing die zij volgen.

INTEGREREN

Yomema begeleidt de studenten vanuit het Yomema mentoraat om integratie binnen de samenleving te optimaliseren. Daarnaast kan Yomema ondersteunen bij het vinden van passende woonruimte.

TERUGKEER

Yomema begeleidt de afgestudeerde professional terug naar Indonesië. In Indonesië wordt de student geplaatst binnen een regio waar verbetering van de zorg noodzakelijk is. Op deze manier wordt de zorg in het land van herkomst versterkt.

Contact

U bent welkom op ons kantoor 
 Elzenweg 7A, 5144 MB Waalwijk
Geef ons een belletje
  +31 416 235 686

Maandag – Vrijdag, 9:00-17:3

Contact Us

Maximum number of entries exceeded.