Categorie: Bijbaan

Je mag als student in Nederland maximaal 16 uur in de week ‘werk van bijkomende aard’ verrichten. Dus maximaal 2 dagen in de week. LET OP: je bent niet verplicht tot dit maximaal aantal dagen in de week. Je bepaalt dus zelf in overleg met de zorginstelling!
De zorginstelling houdt rekening met de arbeidstijdenwet conform de CAO en hanteert een goed werkgeverschap.

Tijdens evaluatiegesprekken met de werkbegeleider en de projectbegeleiding zal een goede en gezonde werkbalans van jou een punt van aandacht zijn.

Categories: