Categorie: Bijbaan

Allereerst is de CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) leidend. Voor jou is dat niet anders dan voor andere medewerkers van de zorgorganisaties. Met jou als individu wordt gekeken naar de balans schooldagen, stagedagen en maximaal 2 bijbaandagen per week. Uiteindelijk bepaal jij zelf hoeveel uur je per week wilt werken. Het rooster wordt gemaakt in nauwe afstemming met de planner en de operationeel leidinggevende, zo ook met de projectbegeleider. De ervaring leert dat een stabiel ritme het beste werkt.

Categories: