Categorie: Bijbaan

In de eerste maanden (6-9) ontwikkel je jezelf van deskundigheidsniveau helpende (niveau 2) naar deskundigheidsniveau verzorgende IG (niveau 3). Je wordt in de beginfase boventallig ingezet waarbij je onder supervisie worden ingewerkt. Zodra jij zelfstandig op het deskundigheidsniveau van helpende ingezet kan worden, dan wordt je intra- of extramuraal ingezet. Zodra de procedure van vakbekwaamheid is doorlopen via het CIBG, mag je als VIG-er werken. Wel is de zorginstelling verantwoordelijk om jou zelfstandig in te zetten ALLEEN wanneer dit kan.

Categories: